Anh Slide 3

Cơ cấu tổ chức

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA  PHÒNG  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - THƯ VIỆN

 

1. Chức năng:

- Giúp Ban giám hiệu thực hiện công tác quy hoạch, quản lý phát triển hệ thống mạng máy tính, hệ thống phần mềm ứng dụng, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác trong toàn trường.

- Thực hiện nhiệm vụ của trung tâm học liệu, xây dựng, phát triển thư viện, thư viện điện tử phục vụ công tác giảng dạy, học tập của trường.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin theo phê duyệt của Hiệu trưởng.

- Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động công nghệ thông tin  theo đúng các quy định của pháp luật.

- Thiết kế, xây dựng, quản lý, vận hành, sửa chữa và hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin: hệ thống máy chủ - thiết bị ngoại vi, thiết bị kết nối mạng, thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ, mạng diện rộng, phòng học thực hành. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả và tiết kiệm.

- Thiết lập, theo dõi và duy trì hoạt động 24/24 giờ liên tục trong năm đối với dịch vụ mạng, thực hiện báo cáo định kỳ về tình trạng hoạt động của máy tính, đề nghị hướng giải quyết các sự cố liên quan.

- Quản lý, xây dựng và phát triển ứng dụng website: đảm bảo điều kiện để các đơn vị chức năng, các khoa, phòng ban, duy trì hoạt động, cập nhật kịp thời thông tin trên các trang thông tin điện tử của trường.

- Quản trị phần mềm dùng chung quản lý đào tạo - kế toán - nhân sự ...  của Trường.

- Hỗ trợ các đơn vị và cá nhân vận hành thiết bị công nghệ thông tin, ứng dụng và phát triển phần mềm để nâng cao hiệu quả làm việc.

- Thực hiện báo cáo và các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao theo đúng chức năng của phòng công nghệ thông tin.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

- Nghiên cứu, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng toàn trường.

- Quản lý thư viện, tài liệu, sách chuyên môn, sách tham khảo và các tư liệu khác phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, giúp cho giảng viên, cán bộ, sinh viên có điều kiện thuận lợi tự học, tự nghiên cứu.

- Liên kết với các cơ sở đào tạo khác phát triển nguồn sách, tài liệu.

- Biên soạn, in ấn các tài liệu, các công trình nghiên cứu của trường để phổ biến, ứng dụng vào công tác giảng dạy và chuyên môn nghề nghiệp.

Các tin khác

Bộ sưu tập

Thống kê

103805
  • Tài liệu số: 109
  • Tổng lượt truy cập: 103805
  • Hôm nay: 1
  • Hôm qua: 5
  • Tuần này: 1
  • Tuần trước: 42
  • Tháng này: 2809
  • Tháng trước: 3677