Anh SlideAnh Slide 2Anh Slide 3Anh Slide 4

Chi tiết tài liệu in ấn

324.2597075/XAY
Tài liệu hỏi - đáp về nghị quyết Đại hội lần thứ chín ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI
 
Hà Nội:Chính trị quốc gia,2014
79 tr.;19 cm.
Hội nghị lần thứ 9 thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng sau đây: Thứ nhất, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thứ hai, về quy chế bầu cử trong Đảng. Thứ ba, về tiếp tục thực hiện
Nghị quyết ,Đại hội 9,Đảng Cộng sản Việt Nam
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho mượn TV TV.10769 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Bộ sưu tập

Thống kê

64022
  • Tài liệu số: 109
  • Tổng lượt truy cập: 64022
  • Hôm nay: 2
  • Hôm qua: 5
  • Tuần này: 2
  • Tuần trước: 45
  • Tháng này: 152
  • Tháng trước: 193