Anh SlideAnh Slide 2Anh Slide 3Anh Slide 4

Chi tiết tài liệu in ấn

324.2597075/XAY
Tài liệu học tập nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI
 
Giới thiệu nội dung nghị quyết xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng
Nghị quyết,Hội nghị 9,Đảng Cộng sản Việt Nam
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho mượn TV TV.10768 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Bộ sưu tập

Thống kê

64022
  • Tài liệu số: 109
  • Tổng lượt truy cập: 64022
  • Hôm nay: 2
  • Hôm qua: 5
  • Tuần này: 2
  • Tuần trước: 45
  • Tháng này: 152
  • Tháng trước: 193