Anh SlideAnh Slide 2Anh Slide 3Anh Slide 4

Chi tiết tài liệu in ấn

324.2597075/XAY
Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI
 
Hà Nội:Chính trị Quốc gia,2014
132 tr.;19 cm.
Giới thiệu nội dung các chuyên đề nghiên cứu, học tập về xây dựng và phát vănhoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng
Hội nghị 9,Nghị quyết,Đảng Cộng sản Việt nam
Bộ sưu tập

Thống kê

59977
  • Tài liệu số: 109
  • Tổng lượt truy cập: 59977
  • Hôm nay: 18
  • Hôm qua: 26
  • Tuần này: 160
  • Tuần trước: 264
  • Tháng này: 1033
  • Tháng trước: 1282